РЕАЛІСТИЧНА ФОРМА ВІДТВОРЕННЯ У ЗНАКОВО-СИМВОЛІЧНІЙ СИСТЕМІ ТВОРУ ФЕДОРА КРИЧЕВСЬКОГО (ТРИПТИХ «ЖИТТЯ»)

Автор(и)

  • Ольга Василівна Чернюшок

DOI:

https://doi.org/10.32782/art-studies.2023-1-6

Ключові слова:

триптих, символ, художні течії, трансформація, форма, декоративізм

Анотація

Метою статті є вивчення особливостей трансформації реалістичної форми у знаково-символічну систему триптиху «Життя» Федора Кричевського. Методологія дослідження орієнтована на синтетичний підхід до вивчення стилю художника та у порівняльному методі у процесі аналізу композиційної структури художнього твору. Наукова новизна полягає у висвітленні процесу трансформації реалістичної форми з ознаками монументальності в композиційну структуру триптиху «Життя» Федора Кричевського. Вивчаються можливості реалізації її у знаково-символічну систему художнього твору. Висновки. У триптиху «Життя» Федора Кричевського вирішується непросте завдання поєднання реалістичної форми та семантичного наповнення у єдину цілісну композиційну систему. Художник втілює узагальнений життєвий шлях селянської сім’ї з її радісними і водночас трагічними переживаннями. Композиційне рішення та структурна побудова триптиху виходить із принципу побудови фрески. Триптих наближається до настінного розпису з його плоскісним ритмом декоративних узагальнених форм. Федір Кричевський відходить від пасивного натуралістичного відтворення та категорично відкидає ілюзорність зовнішньої правдоподібності. Знаково-символічний зміст у картині виражений через власну пластичну систему композиції та формовиявлення, у якій прочитується зміст картини, сприймається її символізм і знаковість. В архітектоніці всіх складових частин картини подається відчуття тривимірності простору і, навпаки, двовимірність, спрощеність. Рух до монументальності визначає цілеспрямованість усіх його пошуків, що дає основу для втілення такої глибоко-філософської теми.

Посилання

Дьомін М. Стильові ознаки національного мистецтва. Образотворче мистецтво. 2007. № 3. С. 28–29.

Крвавич Д., Овсійчук В., Черепанова С. Українське мистецтво: навчальний посібник. Львів: Світ, 2005. 268 с.

Кричевський Ф. Альбом / автор-упорядник Л. Членова. Київ: Мистецтво, 1980. 140 с.

Марчак В. Про малярство: навчальний посібник. Київ: ФОП Стебеляк, 2019. 264 с.

Мосендз О. Символіка кольору і світла в українському живописі першої третини XX століття в контексті пошуків національного стилю: дис. … докт. філос. наук. Харків, 2021. 340 с.

Мусієнко П. Федір Григорович Кричевський. Київ: Мистецтво, 1966. 116 с.

Павельчук І. На перехресті модерну : Федір Кричевський на шляху до постімпресіонізму: навчальний посібник для студентів мистецьких та мистецтвознавчих спеціальностей вищих навчальних закладів / пер. англ. І. Гарнік. 2-ге вид., випр. і доп. Київ: Видавничий дім Києво-Могилянська академія, 2019. 102 с.

Яремків М. Композиція: Творчі основи зображення: навчальний посібник. Тернопіль: Підручники і посібники, 2005. 112 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-19