Мета та завдання

Метою журналу "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія" є висвітлення  результатів наукових пошуків дослідників у галузі історії та археології.

Завдання журналу: 

  1. Розширення знань у галузі історії: публікація оригінальних досліджень та статей, спрямованих на розширення наукових знань в історичних науках.

  2. Поширення нових підходів та методів дослідження: висвітлення та впровадження нових теоретичних підходів, методів аналізу джерел, та інших інновацій у сфері історичних досліджень.

  3. Стимулювання дискусій і обміну ідеями: журнал служить платформою для активних наукових обговорень, обміну ідеями та дебатів між вченими, що працюють у різних галузях історії.

  4. Підтримка молодих вчених: забезпечення можливості для молодих вчених публікувати свої дослідження та отримувати фідбек від колег.

  5. Збереження та популяризація культурної спадщини: журнал містить статті, спрямовані на збереження та вивчення культурної спадщини, а також її популяризацію серед науковців та широкої громадськості.

  6. Опрацювання актуальних проблем: журнал покликаний досліджувати та аналізувати актуальні проблеми, які мають історичне значення, та вносити вагому наукову думку щодо їх розв'язання.