Головна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаємо на сайті видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія
»

Засновник журналу: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: Cерія КВ № 15879-4351 від 12.10.2009 р.

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN 2307-7778

Мова видання: українська, англійська

Спеціальність: 032 - Історія та археологія

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація оригінальних статей, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері історичних наук.