ДІЯЛЬНІСТЬ ЄВГЕНА ХРАПЛИВОГО В НАУКОВОМУ ТОВАРИСТВІ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА (30–40-І РР. ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Наталія ЛУБКОВИЧ

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-7778/2023.2.7

Ключові слова:

Є. Храпливий, НТШ, науково-організаційна діяльність, суспільна агрономія, господарський рух, кооперація.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати діяльність Євгена Храпливого в Науковому товаристві імені Шевченка. Методологія дослідження спирається на принципи історизму, системності, об’єктивності, а також на методи історіографічного аналізу та синтезу. Наукова новизна полягає у тому, що зроблено спробу дослідити основні напрямки діяльності Є. Храпливого в НТШ. Висновки. Роботу Є. Храпливого в НТШ справедливо можна віднести до однієї з основних віх у його науковій діяльності. Довголітнє членство в товаристві базувалося, головним чином, на його наукових досягненнях. Окрім виголошених доповідей, розвідок, рецензій та видання наукових праць, таких, як Плекання рогатої худоби в Галичині 1880–1932” (1938–1939 рр.), “Господарство Галицько-Волинських земель” (1936 р.), “Карпатська Україна в числах” (1938–1939 рр.), “Господарство Холмщини і Підляшшя зі світлинами, діаграмами і картами” (1944 р.), Є. Храпливий брав активну участь у виданні “Української Загальної Енциклопедії”, “Енциклопедії Українознавства”, підготував до друку “Українську Сільськогосподарську Енциклопедію”, перший зшиток якої вийшов у 1939 р.

Посилання

Витанович І. (1964). Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк: Товариство української кооперації. 624 с.

Качор А. (1980). Євген Храпливий. Вінніпег: УВАН. 32 с.

Злупко С. (1999). На чатах рідної землі: Євген Храпливий – учений, організатор, патріот. Львів: ЛНУ ім. І. Франка. 283 с.

Падох Я. (1983). Незнищиме товариство. До 110-річниці Наукового товариства ім. Шевченка. Нью-Йорк. 20 с.

Літературно-науковий Вісник. (1898). Руслан. Ч. 9. С.1 – 2.

Літературно-науковий Вісник. (1898). Руслан. Ч. 10. С. 2.

Загальні Збори Наукового Товариства ім. Шевченка (1932). Діло. Львів. Ч. 260 (13.208). С. 3.

Поділ праці у новому Виділі НТШ (1932). Діло. Львів. Ч. 262 (13.210). С. 3.

Загальні Збори Наукового Товариства ім. Шевченка (1935). Діло. Львів. С. 3.

Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. (1935). За час від 01.10.1932 – 31.12.1934. Львів: накладом товариства. Ч. 72. 100 с. Загальні Збори Наукового Товариства ім. Шевченка (1935). Діло. Львів. С. 2 – 3.

Агрономи дійсними членами Наукового Товариства ім. Шевченка (1938). Український агрономічний вісник. Львів. К. 6. С. 115. Цнтральний державний історичний архів України у Львові Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1937). За час від 01.01.1935 – 25.12.1937. Львів: накладом товариства. Ч. 73. 126 с.

З нових видань (1936). Діло. Львів. Ч. 149 (14.398). С. 6.

Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові (1939). За час від 26. 12. 1937 – 31.12.1938. Львів: накладом товариства. 1939. Ч. 74. 110 с.

Студії з поля Суспільних Наук і Статистики (1938). Збірник присвячений пам’яті Олександра Русова. Т. 5. За ред. Є. Храпливого. Львів: РСУК – НТШ. 164 с.

Храпливий Є. (1938). Українська етнографічна територія в числах. Український агрономічний вісник. Львів. К. 6. С. 118 – 120. Агрономічні справи на науково технічній комісії Наукового Товариства ім. Шевченка (1938). Український агрономічний вісник. Львів. К. 6. С. 107.

Пастернак С. (1934). За наше агрономічно-технічне музейництво. Український агрономічний вісник. Львів. 1934.К. 1. С. 102 – 103. Хроніка Наукового Товариства ім. Шевченка у Львові. (1949). За час від 25.06.1939 – 15.03.1949. Мюнхен: накладом товариства. Ч. 75. 40 с.

Вісті з НТШ (1949). Свобода: Нью-Йорк. Ч. 281. С. 3.

Відновлення Наукового Товариства ім. Шевченка (1947). Свобода: Нью-Йорк. Ч. 204. С. 3.

З історії Наукового Товариства імені Шевченка. (1998). [зб. наук. праць / наук. ред. О. Купчинський]. Львів. Т. 10. 398 с.

Кузеля З. (1998). Св. п. Є. Храпливого. Свобода: Нью-Йорк. Ч. 106. С.4.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29