СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКИХ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН У ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРІ (КІН. ХІХ – ПОЧ. ХХІ СТ.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-7778/2023.2.10

Ключові слова:

Україна, Литовська Республіка, зовнішня політика, Посольство, міжнародні відносини, Європейський Союз.

Анотація

Мета дослідження – аналіз процесу становлення і розвитку українсько-литовських міждержавних відносин у політичній сфері продовж 1990-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. як найбільш результативної та масової форми спілкування між двома країнами. Методологія дослідження дослідження грунтується на основоположних принципах наукового пізнання: історизму, системності та об’єктивності. Водночас, методологічна структура статті передбачає аналіз зовнішньої політики Литовської Республіки на трьох рівнях: теоретико-концептуальному (аналіз ідейно-теоретичного фундаменту зовнішньої політики в контексті нової геополітичної ситуації в Європі та нових реалій й викликів сучасної системи міжнародних відносин); доктринальному (аналіз зовнішньополітичних концепцій і нормативно-правового забезпечення зовнішньої політики); практико-політичному (аналіз реалізації пріоритетних напрямів зовнішньої політики і політико-стратегічного курсу обох держав. Наукова новизна полягає у здійсненні системного аналізу розвитку українсько-литовських відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст., показано їх розвиток у загальноєвропейському контексті із врахуванням геополітичних пріоритетів України та Литви. Висновки. З’ясовано, що серед основних сфер співробітництва в яких Україна та Литовська Республіка здійснюють активну співпрацю та обопільно зацікавлені є політична сфера, що в свою чергу виступила імперативом налагодження відносин у галузі економіки, культури, безпеки та оборони.

Посилання

Ганус С., Шелемончак В. (2005). Балтійський вектор зовнішньої політики України: досвід і перспективи // Міжнародні відносини і зовнішня політика незалежної України : (зб. науково-методичних праць на допомогу студентам та учням шкіл). Ужгород. С. 47–77.

Замікула М. О. (2008). Україно-литовські відносини у контексті євроатлантичних процесів в Східній Європі // Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Вип. 1. c. 55–60.

Марценюк Р. (2017). Військова співпраця України та країн Балтії (1991–2017) // Європейські історичні студії. 2017. № 8. С. 165–220 Кононенко Н., Балабан Р. (2000). Україна – Прибалтика: вектори співпраці // Людина і політика. № 4. С.10–16.

Туряниця І. (2013). Українсько-литовське міждержавне співробітництво у політичній сфері (1991–2004 рр.). Мандрівець. № 6. С. 41–45. Туряниця І. А. (2014). Балтійський фактор зовнішньої політики України (на прикладі Литовської Республіки). Наукові праці. Том 227, Вип. 215. С. 60–63.

Зленко А. М. (2008). Зовнішньополітична стратегія і дипломатія України : підручник / за ред. В. А. Манжоли. К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». 379 с.

Гончар Б. М., Овсій О. І. (2001). Міжнародні наслідки розпаду СРСР і виникнення нових незалежних держав // Міжнародні відносини та зовнішня політика : 1980–2000 : підручник для студ. вузів. Київ : Либідь. 621 с.

Рудич Ф. (2006). Політичне лідерство в країнах СНД і Балтії: загальне, особливе // Політичний менеджмент. № 2. С. 3–18.

Постанова Верховної Ради України (1993). «Про основні напрями зовнішньої політики України» // Відомості Верховної Ради України. № 37. С. 379.

Дорошко М. С. (2008). Країнознавство. Країни СНД і Балтії : Навчальний посібник. Чернівці : Книги – XXI. 308 с.

Федуняк С. (2004). Феномен «сірої зони» в Європі і на пострадянському просторі після завершення холодної війни // Стратегічна панорама. № 3. С. 73–76.

Туряниця І. А. (2012). Українсько-литовські взаємини у політичній та гуманітарній сферах (1991–2011 рр.): Дис... на здобуття наукового ступеня к. істор. наук. Спец. 07.00.01. – історія України. ЛНУ ім. І. Франка. Львів. 245 с.

Крєтинин Г. В. (2011). Формирование территории и населения современной Литвы // Вопросы истории. № 10. С. 122–132.

Kolstoe P. (1995). Russians in the Former Soviet Republics. London. 340 р.

Бугайски Я. (2007). Изоляция и маргинализиция: наступление России на Балтийский регіон // Обозрение Литовской внешней политики. № 19. С. 173–178.

Соколовский M. (2000). Балтийский выбор // Зеркало недели. № 10. 11 марта. С. 3.

Палій О. A. (2002). Специфіка та наслідки інтеграції країн Балтії до євроатлантичних структур безпеки // Наукові записки. Том 2, Політичні науки. К.: НУ «Києво-Могилянська академія». С. 50–60.

Симиндей В. (1999). Латвийский внешнеполитический курс : период становлення // Мировая экономика и международные отношения. № 6. С. 25–29.

Замікула М. (2008). Співпраця країн Балтії у військовій сфері // «Євроатлантична Донеччина». Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці ДонНУ. № 3 (11). С. 60–65.

Брежнєва Т. (2005). Використання досвіду країн другої «хвилі» розширення для визначення майбутньої ролі України в НАТО // Економічний часопис – ХХІ. № 7–8. С. 27–31.

Resolution of the Heads of Governments of Latvia, Estonia and Lithuania on the Baltic Customs Union. Riga. 1995. February 13.

Угода про співробітництво у військовій сфері між Міністерством оборони України та Міністерством охорони краю Литовської Республіки 1994. URL : http: //zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

Сорока М. (1994). Міст на литовському напрямі // Урядовий кур’єр. 10 лютого С. 1–2.

Кучма Л. (2001). «Ми прагнемо в усьому відповідати європейським стандартам» // Урядовий кур’єр. 25 квітня. № 74. С. 3.

Литовський євроентузіазм. (2007): [інтерв'ю з Надзвичайним і Повноважним Послом Литви в Україні А. Кумцею] / [записав М.Сірук] // «День». 4 грудня. URL : http: //www.day.kiev.ua/192383/

Чміль І. (2008). Як там у них // Морська держава. №1. С. 15–17.

Rantzsch M. (2009). The German Interest towards Lithuania: a Dilemma of the Zwischenraum // Lithuanian Foreign Policy Review. № 20. С. 30–46.

Дорожня карта розвитку стратегічного партнерства між Україною й Литовською Республікою на 2009–2010 рр. URL : http: //www.minindustry.crimea-portal.gov.ua.

Солонина Є. (2009). Українсько-литовська співпраця : від європейської інтеграції до збільшення експорту // Радіо свобода 26. 11. URL : http: //www.radiosvoboda.org/ content/article/1888786.

Іванів Д. (2009). Другою країною ЄС, яка видаватиме нам безплатні шенгенські візи, стала Литва // Україна молода. № 222. 27 листопада URL : http: //www.umoloda.kiev.ua/number/1543/180/54323.

Vokietijos laikraštis WELT: Lietuvos žmonės išrinko pirmąją Prezidentę moterį / Офіційний сайт президента Литовської Республіки. URL : http: //www.president.lt/ru/dejatelnost_prezidenta/ vystuplenija/ vystuplenie.

Могильницькa К. О. (2020). Українсько-Лиовське партнерство в сфері безпеки та оборони // Науковий журнал «Політичне життя». № 1. С. 122–129.

Ukrainian Prism (2018): Foreign Policy 2017. Analytical study. Kyiv: Foreign Policy Council «UkrainianPrism», Friedrich Ebert Foundation, Office in Ukraine. 224 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29