ЕКОНОМІЧНІ ПОГЛЯДИ ВОЛОДИМИРА НАВРОЦЬКОГО (ДО 170-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Автор(и)

  • Анатолій Григорук

Ключові слова:

В. Навроцький, Галичина, економіка, податки, сільське господарство, пропінація.

Анотація

У статті висвітлюється багатогранна наукова діяльність Володимира Навроцького – першого дослідника економіки Галичини. Проаналізовано його основні економічні праці. Розглянуто економічні причини зубожіння селян, колоніальну сутність економіки Галичини в складі Австро-Угорської імперії, несправедливість податкової системи.

Посилання

Витанович І. Володимир Навроцький (1847–1882). Перший український статистик-економіст в Галичині на тлі своєї доби. Львів, 1934. С. 82.

Витанович І. Навроцький Володимир (1847–1882) // Енциклопедія українознавства / За ред. В. Кубійовича. Львів, 1996. Т. 5. С. 1672–1673.

Володимир Навроцький // Українська економічна думка: хрестоматія / Упоряд. наук. ред. пер., автор вступ. розд. і біогр. довід. С.

Злупко. К.: Знання, 1998. С. 178–185.

Городиський Л., Зінчишин І. Мандрівка по Теребовлі і Теребовлянщині: історичний нарис-путівник. Львів: Каменяр, 1998. C. 258.

Злупко С. «І світлом ума він освітив…» // Українська економічна думка: постаті і теорії. Львів: Євросвіт, 2004. С. 152–156.

Злупко С. Економічні погляди В. Навроцького // З історії економічної думки України. К., 1961. С. 98–121.

Витанович І. “Лицем органічної праці” – Володимир Навроцький і його вплив на сучасників // Витанович І. Історія українського кооперативного руху. Нью-Йорк, 1964. С. 80–84.

Навроцький В. Ludnosc Galicji przez Wladyslawa Rapackiego // Правда. 1874. Ч. 9–10. С. 848.

Навроцький В. П’янство і пропінація в Галичині // Громада: Українська збірка. 1882. Ч. V. С. 54.

Навроцький В. Реформа домового податку і “Слово” // Правда. 1875. Ч. 10. С. 412.

Навроцький В. Шляхетні защитники народу // Правда. 1877. Ч. 20. С. 781.

Навроцький В. Що нас коштує пропінація? // Правда. 1876. Ч. 1, 2. С. 31.

Навроцький Володимир Михайлович: український економіст, статист, публіцист // Провідники духовності в Україні: довідник / За ред. І. Ф. Кураса. К.: Вища школа, 2003. С. 496–497.

Навроцький В. Географічно-етнографічні та статистично-економічні праці; наук. ред. і вступ. ст. д-ра екон. наук, проф. С. Злупка. Львів, 2004. 579 с.

Небрат В. В. Українська фінансова думка другої половини ХІХ – початку ХХ століть: монографія. К.: ДУ “Ін-т економіки та прогнозування НАН України”, 2007. 224 с.

Студинський К. Галичина й Україна в листуванні 1862–1884 рр.: Матеріали до історії української культури в Галичині та її зв’язків з Україною. Т. 1. Х.; К.: Пролетар, 1931. 604 с.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Зібрання творів у 50-ти томах; ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Т. 41. К.: Наук. думка, 1984. С. 471–529.

Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури // Зібрання творів у 50-ти томах; ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Т. 41. К.: Наук. думка, 1984. С. 194–470.

Франко І. Поезія. На смерть Володимира Навроцького // Зібрання творів у 50-ти томах; ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Т. 2. К.: Наук. думка, 1976. С. 334–335.

Франко І. Українсько-руська (малоруська) література // Зібрання творів у 50-ти томах; ред. кол.: Є. П. Кирилюк (голова) та ін. Т. 41. К.: Наук. думка, 1984. С. 74–100.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-09