ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЗАЛІСНЕННЯ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я (XIX – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Павло Буцький

Ключові слова:

Північно-Західне Приазов’я, меноніти, Старобердянське лісництво, джерела, історіографія.

Анотація

Стаття висвітлює ступінь дослідження та джерела з історії заліснення Північно-Західного Приазов’я у XIX ст. Звертається увага на статті у журналі Міністерства державного майна, описи лісництв та деревних плантацій краю. Основні джерела, на які звертається увага – матеріали Повного зібрання законів Російської імперії та неопубліковані документи Державного архіву Запорізької області. Комплекс джерел, які стосуються лісорозведення, зберігається у Одеському державному архіві. Серед інформації про розвиток Молочанського менонітського округу знаходимо важливі дані про лісорозведення. Дані про розвиток лісних господарств на усій території Україні знаходимо у фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України.

Посилання

Альбицкая М. А. Очерк растительности Мелитопольского и Акимовского районов Запорожской области // Научные записки Днепропетровского ГУ т. 38. 1957. С. 21–26

Виббе Г. Краткое описание казенной образцовой плантации Таврической губернии, в Бердянском уезде, в 1852 г. // Журнал сельского хозяйства, 1853, № 3, с. 308–310.

Гришко С. В. Еколого-географічний аналіз Старобердянського лісництва як лісокультурного ландшафту у степу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Географія. Вінниця, 2008. Вип. 16. С. 102–106.

Державний архів Запорізької області (далі – Держархів Запорізької обл.). Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 11.

Держархів Запорізької обл. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 13.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 18.

Там само. Ф. Ф-250. Оп.1. Спр. 25.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 30.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 41.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 62.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 74.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 110.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 140.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 167.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 193.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 206.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 209.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 216.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 311.

Там само. Ф. Ф-250. Оп. 1. Спр. 336.

Державний архів Одеської області. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 775.

К. Обозрение лесных плантаций в округе поселенных на Молочных водах менонистов по 1-е декабря 1837 года // Листки Общества сельского хозяйства южной России, 1838, № 3. С. 147–157.

Кеппен Ф. Несколько слов о разведении лесов в степях Таврической губернии // Журнал Министерства государственных имуществ, 1863, часть 84, отделение ІІ, с. 1–17.

Корнис И. О состоянии хозяйства в Молочанских менонистских колониях в 1844 году // Журнал Министерства государственных имуществ, 1845, ч. 15, № 4–6, с. 235–240.

Материалы исследований искусственных лесов в районе реки Молочной и Молочного лимана / под ред. А.Л. Белогард. Киев., Издв-о КГУ. 1855. 122 с. Т. 38, вып. 5.

Мыза Юшанлы // Труды Вольного экономического общества, 1853, т. 4, с. 246–250.

О разведении в Тавриде садов и лесов. – Прибавление к Таврическим губернским ведомостям, 1841, № 50, 16 декабря.

Рудзской А. Письма о русских лесах:… О Бердянском лесничестве // Журнал Министерства государственных имуществ, 1864, т. 85, № 1–4, с. 273–280.

Сидельник Н.А. Краткая ествественно-историческая характеристика района Старо-Бердянской и Алтагирской лесных дач // Научные записки Днепропетровского ГУ т.38. 1958.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 27, оп. 7, спр. 791.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-01-09