Мета та завдання

Метою журналу "Studia Methodologica" є публікація новітніх досліджень у галузі мовознавства, літературознавства, фольклористики, педагогіки та методики навчання філологічних дисциплін.

Завдання журналу "Studia Methodologica":

  1. Публікація оригінальних досліджень: поширення нових наукових досліджень у галузі мови, літератури, лінгвістики, педагогіки. Журнал надає можливість науковцям і дослідникам публікувати свої оригінальні статті, де вони можуть представляти нові концепції, теорії, методики або результати своїх досліджень.

  2. Фаховий обмін і комунікація: сприяння обміну науковими ідеями, думками та дослідженнями серед вчених та фахівців у відповідних галузях. Журнал створює платформу для академічної комунікації, де автори можуть обговорювати свої ідеї, аналізувати результати досліджень та вносити внесок у розвиток наукової спільноти.

  3. Поширення актуальних знань та результатів досліджень у філології та педагогіці серед широкої аудиторії, сприяння популяризації цих наук та їх ролі в суспільстві, а також стимулювання молодих науковців до публікації своїх статей та наукових відкриттів.

  4. Публікація оглядів літератури, де автори аналізують актуальні теми та дебати у філології та педагогіці, оцінюють наукові дослідження та представляють критичний огляд наукової літератури з цих питань.