Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Лабащук Оксана Василівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6000-7237    

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Вільчинська Тетяна Пилипівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри загального мовознавства і слов’янських мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4881-6132

Гарасим Тетяна Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4971-7809

Грицак Наталія Русланівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4744-7072

Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0283-7627

Женюхова Катарина – доктор філософії (славістика та слов’янські мови), доцент, професор Інституту славістики ім. Яна Станіслава САН, професор кафедри словацької мови та літератури Університету Кирила і Мефодія в Трнаві, Словаччина, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1360-3383  

Крижановська Ольга Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української та зарубіжної літератури, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9840-270X

Лупак Наталія Миколаївна – доктор педагогічних наук, кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7868-8771

Мазуркєвіч Міхал – доктор філологічних наук, професор, професор Інституту літературознавства і мовознавства, Університет ім. Яна Кохановського в Кельце, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9078-6622    

Навольська Галина Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4196-0123    

Просяник Оксана Петрівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри управління соціальними комунікаціями, Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6704-5391   

Сендерска Йоанна – доктор філологічних наук, професор надзвичайний, професор Інституту літературознавства і мовознавства, Університет імені Яна Кохановського в Кельце, Польща, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3898-5805    

Слижук Олеся Алімівна – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7696-6157

Сорока Ольга Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та менеджменту соціокультурної діяльності, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1483-8974

Яценко Таміла Олексіївна – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Україна, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6121-7495