Головна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаємо на сайті видання «Studia Methodologica»

Засновниками журналу є: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка та Університет імені Яна Кохановського в Кельце (Польща)

Свідоцтво Державної реєстраційної служби України: КВ № 16439-4911Р від 31.12.2009 р.

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України № 1309 від 25 жовтня 2023 року (додаток 4)

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN 2307-1222

Мова видання: українська, англійська, польська, німецька

Спеціальності: 014 - Середня освіта, 035 - Філологія

Категорія читачів: студенти, аспіранти, вчителі, викладачі ВНЗ, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація оригінальних статей, що розкривають результати наукових, практичних, навчально-методичних та науково-дослідних розробок у сфері філологічних та педагогічних наук.