ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДЛЯ РОБОТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-8

Ключові слова:

диференційований підхід, інклюзивна освіта, інклюзивна компетентність, інклюзивний клас, категорії учнів

Анотація

Реформування освіти в Україні виявило проблему, про яку намагалися не згадувати серед широкого загалу, – адаптацію до перебування у соціумі дітей, у яких є фізичні вади. У дореформений період навіть не йшлося про їхнє навчання у закладі загальної середньої освіти з ровесниками. Для осіб з інвалідністю пропонувалося перебування у спеціалізованих школах-інтернатах, де вони почувалися відірваними від соціуму. Натомість у світовій практиці діяла система навчання таких дітей у закладах загальної середньої освіти, так звана інклюзія. Якщо питання толерантності до дітей з інвалідністю зі сторони учнів досить швидко вирішилося, то проблема організації роботи вчителів в інклюзивних класах виявилася значно складнішою. Значна частина вчителів, зокрема і вчителі іноземної мови, не були готові працювати в таких класах. Стаття «Особливості фахової підготовки майбутніх викладачів іноземних мов для роботи в інклюзивних класах» досліджує проблему підготовки вчителів іноземних мов до роботи з учнями з особливими потребами в інклюзивних класах. У статті розглядається теоретичний аспект формування вмінь та навичок викладачів іноземних мов з урахуванням потреб учнів з різними видами особливостей розвитку. Автор дослідження висвітлює основні підходи та методики навчання, які можуть бути застосовані у роботі з такими учнями. Також у статті розглядається питання організації диференційованого підходу до навчання іноземної мови з урахуванням індивідуальних потреб кожного учня. Автор робить висновок, що викладачі іноземних мов повинні мати не тільки знання про мову, але й знання та навички роботи з учнями з особливими потребами, які дають можливість створювати комфортне та ефективне навчальне середовище для всіх учнів. Ця стаття може бути корисною для викладачів іноземних мов, студентів – майбутніх учителів та всіх, хто має інтерес до проблеми інклюзивної освіти та підготовки вчителів.

Посилання

Філіпчук Г.Г. Національна освіта: особистість і суспільство. Збірник наукових праць. Чернівці : Зелена Буковина, 2013. 710 с.

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта як модель соціального устрою. Особлива дитина: навчання і виховання. 2014. № 2 (70). С. 7–18.

Енциклопедія освіти. Акад. пед. наук України. / гол. ред. В.Г. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Слово, 2014. 94 с.

Ягупов В.В. Педагогіка : навчальний посібник. Київ : Либідь, 2002. 294 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті