НАПРЯМИ РОЗВИТКУ МЕДІАГРАМОТНОСТІ УЧНІВ-ЧИТАЧІВ У 7–9-МУ КЛАСАХ НУШ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-36

Ключові слова:

медіаосвіта, медіаграмотність, медіакомпетентність, медіатекст, візуалізація, критичне мислення, учень-читач, Нова українська школа

Анотація

У статті розкрито основні принципи та напрями розвитку медіаграмотності учнів під час навчання української літератури у циклі базового предметного навчання середньої освіти. З’ясовано, що впровадженню медіаосвіти з метою розвитку медіаграмотності учнів в Україні сприяє діяльність громадських організацій, державних установ та підтримка закордонних партнерів. Здійснено аналіз методичних матеріалів та наукових праць про досвід упровадження медіаграмотності в освітній процес, а також модельну навчальну програму з української літератури для 7–9-го класів Нової української школи, підготовлену в Інституті педагогіки Національної академії педагогічних наук України. Узагальнено концепції зарубіжних та українських науковців щодо сфер розвитку медіаграмотності. Обґрунтовано види навчальної діяльності у процесі вивчення української літератури з елементами, що сприяють розвитку навичок компетентного читача та медіакористувача. З’ясовано, що формування навичок медіакомпетентності учнів відбувається ще у початковій школі, триває на адаптаційному циклі базової середньої освіти. Елементарні навички медіаграмотності, сформовані в адаптаційному циклі базової середньої освіти, є основою для моделювання різних видів навчальних завдань з української літератури для 7–9-го класів, у які інтегровано елементи поглиблення медіакомпетентності. З урахуванням цього кореляції потребують напрями формування медіаграмотності. Доведено, що перспективними напрямами розвитку медіаграмотності учнів-читачів 7–9-го класів у процесі їх літературної освіти є орієнтація в інформаційних джерелах, уміння їх використовувати з дотриманням правил академічної доброчесності; осмислене сприйняття медіатекстів у взаємозв’язках із художніми текстами; розвиток критичного мислення, уміння висловлювати власну думку щодо прочитаного з використанням новітніх медіа; розвиток медіатворчості на основі прочитаних художніх творів; візуальна грамотність та культура сприймання творів через аудіовізуальні медіа; оволодіння основами роботи з онлайн-інструментами.

Посилання

Волошенюк О., Іванюк І., Кущ О., Шевченко Г. Авторські заняття від медіапедагогів-лідерів: медіаосвітні практики в позакласній роботі учнів 5–7 класів / за ред. В. Іванова, О. Волошенюк. Київ : ЦВП, АУП, 2017. 50 с.

Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк ; за наук. ред. В.В. Різуна. Київ : Центр вільної преси, 2012. 352 с. URL: http://www.aup.com.ua/uploads/momg.pdf.

Яценко Т. О., Пахаренко В.І., Слижук О.А., Тригуб І.А. Модельна навчальна програма «Українська література. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти. Київ, 2023. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Movno-literat.osv.hal/Ukrayinska.literatura.7-9-kl.Yatsenko.ta.in.26.07.2023-1.pdf.

Петрик Л.П. Медіаграмотність як навичка ХХІ ст. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2017. № 27. С. 100–104. URL: http://pedosvita.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/download/155/21.

Слижук О.А. Інтеграція інфомедійної грамотності у процес навчання української літератури в 5–6 класах Нової української школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2022. № 1(349). С. 193–202. URL: http://doi:10.12958/2227-2844-2022-1(349)-1-193-202.

Тулодзєцький Ґ., Герціґ Б., Ґрафе С. Медіаосвіта в школі та на уроці: Основи і приклади / за заг. ред. В.Ф. Іванова ; пер. з нім. В. Климченка. Київ : Академія української преси, Центр вільної преси, 2020. 405 с.

Яценко Т. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2016. 360 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ