ВІДНОВЛЕННЯ АНІМАЦІЙНОГО КІНО ТА ТЕЛЕМОВЛЕННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ В УРСР УПРОДОВЖ 1950–1960-Х РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-7778/2023.2.6

Ключові слова:

мультиплікація, анімація, телемовлення, діти, відбудова, розвиток, жанр, аматорство.

Анотація

Мета дослідження проаналізувавши ряд наукових праць та джерел, показати динаміку повоєнного відновлення та розвитку дитячої анімації і телемовлення в Україні періоду 1950– 1960-х рр. Методологією дослідження стали загальноприйняті у сучасній історіографії принципи об’єктивності, історизму, системності, науковості, всебічності розгляду. Завдяки цим принципам авторка статті вивчає історичний процес в його динаміці, багатогранності взаємообумовлених зв’язків. Наукова новизна полягає в тому, що вперше системно досліджено період повоєнного становлення одного з видів кінематографу, розрахованого на маленького глядача, з урахуванням всіх вікових особливостей. Висновки. Головним чином, автор аналізує якість та тематичне наповнення кінотворів, а також, створення перших аматорських анімаційних гуртків, які в свою чергу дали великий поштовх для технічного розвитку мультиплікації та пошуку нових тематичних рішень. У статті увага приділяється порівнянню світового тогочасного розвитку мультиплікаційного кіно та українського радянського, яке по великому рахунку, майже не відставало в технічному розвиткові та тематичних напрямах.

Посилання

Крижанівський Б. (1968). Мальоване кіно України. Київ. Мистецтво. 156 с.

Іволга Л. В. (2008). Неофіційна та експериментальна українська радянська анімація: історичний аспект, класифікація інституцій. Вісник ХДАДМ. С. 108 – 110.

Капельгородська Н. М. (1965). Современный детский фильм. Київ. Мистецтво. 106 с.

Колодко А. (2014). Українська мультиплікація як самобутній вид образотворчого мистецтва. Народознавчі зошити. № 5 (119). С. 102 – 103

Безклубенко С. (2009). Як робиться фільм (види і жанри). Анімаційне кіно. Питання культурології: Збірник наукових праць КНУКіМ. Вип. 25. С. 13 – 18.

Квашук О.В. (2010). Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно насильницького змісту. Наукові записки. Острог. Вип. 14: Актуальні проблеми когнітивної психології. С. 158 – 166.

Крижанівський Б.М. (1981). Мистецтво мультиплікації. Київ. Мистецтво. 256 с. Брюховецька Л. (2018). Українська мультиплікація. Київ. Фенікс. 261 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29