СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В ДИСТРИКТІ ГАЛИЧИНА 1941–1944 РР.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-7778/2023.2.8

Ключові слова:

Греко-католицька церква, Дистрикт «Галичина», окупація, суспільні трансформації.

Анотація

Мета дослідження – проаналізувати роль соціально економічної діяльності Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина протягом 1941–1944 років, під впливом соціальних трансформацій. Методологія дослідження базується на принципах історизму, системності та науковості, а також ґрунтується на комплексному застосуванні загальнонаукових методів (аналіз, синтез, узагальнення) та спеціально-історичних (історико-системний, історико-типологічний) методів. Наукова новизна полягає у тому, що з поміж інших досліджень діяльності Греко-католицької церкви в Дистрикті Галичина у вище зазначений період не розглядалася соціально-економічна складова. Науковці приділяли увагу політичним та націотворчим засадам ГКЦ, та дещо побіжно звертали увагу на соціальний аспект. Автор використовує невідомі раніше документи та аналізу праці науковців останніх років. Висновки Автор публікаціє встановлює, що ситуація в якій опинилося населення Східної Галичини при переході від однієї тоталітарної системи до іншої супроводжувалося значними соціальними трансформаціями. Дослідження впливу греко-католицької церкви на національну свідомість, моральні засади, національно-політичну ідеологію, культурно-просвітницьку діяльність та соціально-економічну приналежність, дає можливість з’ясувати вагомість її становища серед українського населення краю та великий духовний потенціал. Вивчення ролі ГКЦ в Другій світовій війні дозволить здійснити певну трансформацію отриманих результатів з огляду на сучасність.

Посилання

Баран С. (1947). Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Мюнхен: Вернигора, 151 с.

Волошин Ю. (1994). Радянська влада і УГКЦ (1945-1946 pp.). Український час №1, 63 – 65.

Лисенко О. Є. (1995). До питання про становище церкви в Україні у період другої світової війни. Український історичницй журнал. № 3, 63 –79.

Марчук В. (2000). Греко-католицька церква в умовах німецького та радянського тоталітаризму (1941-1946 pp.). Галичина № 4, - 66 – 67. о. Софрон Мудрий (1990). Нариси історії церкви в Україні. Рим: Українська Папська колегія Святого Йосафата, 296 с.

Реєнт О. (1998). УГКЦ і визвольний рух українського народу. Історія України № 4, 1 – 5.

Старка В. (2019). Повсякденне життя західноукраїнського села в умовах суспільних трансформацій 1939-1953 рр.: монографія. Тернопіль: Осадца Ю. В., 550 с.

Сурмач О. (2001). Греко-католицька церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.). Львів: Львівський національний університет ім. Івана Франка, 187 с.

Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі ЦДІАУЛ). – Ф. 201 ( Греко-католицька митрополича консисторія м. Львова). – Оп. 1р. – Спр. 216. – Арк. 60

ЦДІАУЛ. – Ф. 201 ( Греко-католицька митрополича консисторія м. Львова). – Оп. 1р. – Спр. 111. – Арк. 14

Шептицький А. (2003) Як будувати рідну хату. Львів: ЦДІАУЛ, 31 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-29