СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА В ПОЛЯРИЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ХУДОЖНІ ПРОЄКЦІЇ ЦИКЛУ «СЕЗОН КІНОВАРІ» ВОЛОДИМИРА АРЄНЄВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-6

Ключові слова:

соціокультурні зміни, література для підлітків, травматичний досвід, екзистенційна травма, антиутопія

Анотація

У статті представлено аналіз перших двох повістей-антиутопій фантастичного циклу Володимира Арєнєва. Обґрунтовано необхідність наративізації травматичного досвіду поколінь у літературі для підлітків. Доведено, що сучасні письменники втілюють у художніх творах мотиви втрати культурної пам’яті, орієнтації на власні морально-етичні, світоглядні цінності. Виділено художні домінанти оприявнення у літературі для підлітків ознак поляризованого суспільства тоталітарної держави, яке впливає на формування особистісного дорослішання підлітків. Показано інтертекстуальні зв’язки повістей сучасного українського письменника. Охарактеризовано систему образів персонажів, у взаєминах із якими відбувається особистісне становлення головної героїні. Художні проєкції циклу полягають у вираженні екзистенційної травми протагоністів у їхніх снах, поведінці, настроях, почуттях та переживаннях. Жанр антиутопії дозволив виразити протиріччя поляризованого суспільства в алегоричних, сатиричних формах, показати жахливі наслідки політичного і соціального протистояння в тоталітарній державі для наступних поколінь. Чинниками, які спричинюють конфронтацію суспільства, є також соціокультурні зміни, що посилюють соціальну диференціацію за різними ознаками. Результатом цих змін є поляризоване суспільство. Взаємини індивідів у поляризованому суспільстві досить складні, що накладає відбиток на всі галузі їх співіснування, зокрема й на концепти культури, колективної пам’яті, наративізованих у літературі та інших видах мистецтва. Орієнтованість на читачів-підлітків зумовлена прагненням сучасних письменників задовольнити їхні потреби в читанні літературних творів, які відповідають особистісним запитам, пізнавальним та естетичним інтересам, сприяють формуванню системи цінностей. Хронотоп обох творів циклу В. Арєнєва «Сезон Кіноварі» – це реалії антиутопічного поляризованого ненавистю суспільства, в якому й відбувається становлення особистості головної героїні та її ровесників.

Посилання

Арєнєв В. Дитя песиголовців. Харків : АССА, 2018. 294 с.

Арєнєв В. Порох із драконових кісток. Харків : АССА, 2018. 288 с.

Бушанський В. Утопії й антиутопії в європейській культурі. Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. 2018. № 3–4. С. 30–58.

Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми. Київ : Грані–Т, 2013. 548 с.

Киридон А. Подолання минулого в країнах Центрально-Східної Європи : основні тенденції. Європейські історичні студії. 2016. № 4. С. 126–143.

Кизилова В.В. Українська література для дітей та юнацтва: новітній дискурс : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Старобільськ : Видавництво ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. 236 с.

Коханова О. Проблема становлення особистості в період дорослішання. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки. 2017. № 2. С. 113–117.

Кочубейник О.М. Комунікативний простір соціальної проблеми: ризики неефективності діалогу. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Серія: «Психологічні науки: проблеми і здобутки». Київ : КиМУ, 2015. № 7. С. 82–97.

Пархоменко І.І. Антиутопія : інтерпретація в сучасному літературознавстві. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Філологія». 2011. № 62. С. 217–222.

Сабат Г. У лабіринтах утопії та антиутопії. Дрогобич : Коло, 2002. 160 с.

Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе. Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. 161 с.

Чіп Р. Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: ґендерний аспект. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Психологія. 2016. № 38. С. 142–150.

Nikolajeva M. Growing up. The dilemma of children’s literature. Children’s literature as communication: the ChiLPA Project. 2002. № 2. Р . 112.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті