«ВІД ТЕМРЯВИ ДО СВІТЛА»: СУЧАСНІ УКРАЇНСЬКІ АВТОРСЬКІ КАЗКИ ПРО ВІЙНУ (ІНТЕРПРЕТАЦІЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2023-56-9

Ключові слова:

авторська українська казка, тема війни, мотиви, сюжет, образи, поетика

Анотація

У статті акцентовано, що літературна казка – особливий жанр, який може поєднувати у собі елементи фольклорного та літературного творів. Зазначено, що, зважаючи на певні суспільні події, авторська казка набуває нової, надзвичайно актуальної проблематики. Злободенними стають проблеми, які мають відображення у суспільстві сьогодення: теми Майдану, Революції Гідності, війни. Вказано, що у текстах сучасних українських авторських казок маємо тематику, яка пов’язана з осмисленням у дитячій свідомості реалій війни. Проаналізовано авторські тексти українських казок: «Сучасна казка про війну «Українка». Як пояснити дитині про війну в Україні, «Кицюня». Правдива казка про війну, написана дітьми Ольги Мірошниченко, аудіоказка про війну Оленки Намалюй «Хтусь та темрява», «Пташка зі сталі» – неймовірна казка про героїчну силу української дівчини Каті Ірини Мацко. Тексти цих казок розміщені на платформі YouTube впродовж 2022 року. Розглянуто проблеми універсально-субстанційного значення – аксіологічні цінності людського життя, прагнення людини до щастя, Перемоги, етична антиномія світла і темряви, зради і вірності, сила людського духу, що стають гармонійним духовним складником художнього світу цих казок. З’ясовано мотиви сучасних українських авторських казок на тему війни. Охарактеризовано персонажів казкових наративів. Виокремлено важливі сюжетотворчі елементи у казках. Окреслено специфіку впливу сучасних проблем часу на творення поетики хронотопу. Зазначено, що неповторність образного світу літературної казки виникає як результат жанрового синтезу народноказкової поетики та індивідуально-творчих художніх сегментів в архітектоніці уже літературного жанру. Домінантний аксіологічний концепт фольклорної праформи боротьби добра і зла (темряви та світла) зазнає авторських інтерпретацій.

Посилання

Горбонос О. Українська літературна казка 10–30-х рр. ХІХ ст. : дис. ... канд. наук : 10.01.01. Херсонський державний університет. Херсон, 2008. 257 с. URL: http://www.disslib.org/ukrayinska-literaturna-kazka---kh-rr-khikh-st.html (дата звернення: 04.06.2023).

Дибовська О. Літературна казка у контексті літературознавчих досліджень. Прикарпатський вісник НТШ «Слово». Івано-Франківськ : Видавництво

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. 2014. № 2 (26). С. 361–367.

Дибовська О. Особливості хронотопу в літературній казці. International scientific journal. Київ, 2016. № 7. С. 172–174.

Дибовська О.В. Українська літературна казка кінця ХХ – початку ХХІ століття: поетика хронотопу : дис. канд. філол. наук : 10.01.01. ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Івано-Франківськ, 2021. URL: Дисертація-Дибовської-О.-В..pdf (дата звернення: 04.06.2023).

Дунаєвська Л.Ф. Українська народна казка. Київ : Вища школа. 1987. 128 с.

Жайворонок В.В. Знаки української етнокультури : словник-довідник. Київ : Довіра. 2006. 703 с.

Єфименко В.А. Сучасна літературна казка на основі класичного сюжету: структурні, когнітивні, наратологічні виміри : монографія. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. 326 с.

Качак Т. Тема війни і миру в сучасній українській прозі для дітей та юнацтва. Українська література в загальноосвітній школі. 2015. № 3. C. 22–24.

Масловська М.В. Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки. URL: http://eprints.zu.edu.ua/670/2/01mmvtlu.pdf (дата звернення: 04.06.2023).

Мірошниченко О. «Кицюня». Правдива казка про війну, написана дітьми. 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=xGSN51avKWw (дата звернення: 04.06.2023).

Намалюй О. (Черкун Олена). Хтусь та темрява. Аудіоказка про війну. 2022. URL: https://www.youtube.com/watch?v=b1nbVQkyhLk (дата звернення: 04.06.2023).

Мацко І. «Пташка зі сталі» – неймовірна казка про героїчну силу української дівчини Каті. 2022. URL: https://zatyshok.net.ua/27134/ (дата звернення: 04.06.2023).

Сучасна казка про війну «Українка». Як пояснити дитині про війну в Україні. URL: https://www.youtube.com/watch?v=ytqlnG0QpCY (дата звернення: 04.06.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-08-25

Номер

Розділ

Статті