ЛІНГВОКОГНІТИВНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХУДОЖНЬОГО ДИСКУРСУ З ПОЗИЦІЙ ФРЕЙМОВОЇ СЕМАНТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКИХ РЕТРАНСЛЯЦІЙ ТРАГЕДІЙ В. ШЕКСПІРА)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-11

Ключові слова:

концептуальний аналіз, метод ідентифікації концептів, метод фреймового моделювання, метод фреймового мапування

Анотація

У статті обґрунтовано методику лінгвокогнітивного моделювання художнього дискурсу з позицій фреймової семантики як ефективного способу встановлення ступеню когнітивної близькості текстів оригіналу і перекладу на прикладі різночасових українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра. Лінгвокогнітивне моделювання у перекладознавстві сприяє подальшому розвитку лінгвокогнітивного підходу у теорії і практиці моделювання ментальних структур, забезпечуючи більш глибоке розуміння природи людського мислення та мовлення. Методи когнітивної транслятології у процесі лінгвокогнітивного моделювання художнього дискурсу оригіналу і перекладу спрямовані на дослідження взаємодії мови та когнітивних процесів для отримання високоякісної інформації про те, як мова відображає когнітивні процеси та взаємодіє з формуванням ментальних структур у автора і перекладача. Методологія концептуального аналізу включає зіставний метод та методи ідентифікації концептів, фреймового моделювання і фреймового мапування, використання яких передбачає залучення усього досвіду дослідника-інтерпретатора (почуттєвого, фізичного, історичного, соціального), набутого у процесі освоєння навколишнього світу, що надає можливість досліднику-інтерпретатору розкрити глибинні смисли, закладені автором у першотворі й перекладачем у його ретрансляції. Зіставний метод постає ефективним у ході зіставлення одиниць оригіналу і перекладу у художніх творах та їх українських ретрансляціях. Метод ідентифікації концепту дає змогу визначити концепти, вербалізовані у зіставлюваних фрагментах текстів, і розкрити їхній концептуальний зміст шляхом фреймового моделювання. Метод фреймового мапування встановлює ступінь когнітивної близькості між вербалізованими концептами оригіналу й перекладу шляхом зіставлення слотів фреймів вербалізованих концептів, ідентифікованих у фрагментах тексту першотвору та його українських ретрансляцій.

Посилання

Бойко Я.В. Когнітивно-дискурсивна модель діахронної множинності перекладів часово віддаленого першотвору (на матеріалі українських ретрансляцій трагедій В. Шекспіра ХІХ–ХХІ століть) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.02.16. Харків, 2023. 38 с.

Кочерган М.П. Загальне мовознавство. Київ : Академія, 2006. 464 с.

Словник української мови : в 11 т. / І.К. Білодід (гол.) та ін. Київ : Наукова думка. URL: http://sum.in.ua/

Шевченко О.М. Поняття концепту в сучасній перекладознавчій парадигмі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2021. № 48. Т. 4. С. 128–131.

Шекспір В. Гамлет / пер. Ю. Андруховича. Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2008. 242 с.

Gavagna D. Frame Semantics: A Brief Introduction. URL: https://www.academia.edu/6478873/Frame_semantics_a_brief_introduction

Merriam-Webster’s Dictionary. URL: https://www.merriamwebster.com/ dictionary/

Shakespeare W. The Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark. Adelaide: University of Adelaide, 2015. 165 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ