ЛІНГВАЛЬНІ ПАРАМЕТРИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АМЕРИКАНСЬКОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У ХХІ СТОЛІТТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-13

Ключові слова:

внутрішня форма слова, стереотипи, когнітивно-семіологічна парадигма, метонімічне мислення, етнонаціонально-культурна специфіка, фразеологічна інтерференція, порівняльний аналіз ідіоматики, культурно-мовна специфікація, лінгвокультурологічна проблематика

Анотація

У статті визначено, що соціокультурні стереотипи в американській англійській мові зумовлюють характер конотацій мовних значень, створюють складну семантичну ауру мовного знаку. Вони, безсумнівно, пов’язані з внутрішньою формою слова, мотивуванням його значення. Показано, що внутрішня форма слова в американській англійській мові втрачається, якщо семантичний зв’язок перестає усвідомлюватися носіями мови. У когнітивно-семіологічному описі соціокультурні стереотипи співвідносяться з поняттям прототипу. Для когнітивно-семіологічної парадигми лінгвокультурології в американській англійській мові це поняття цінне тим, що допомагає осмислити процеси категоризації та значною мірою залежить не тільки від власне когнітивних механізмів, а й від того культурно-дискурсивного простору, у якому знаходиться людина. Метонімічне мислення в американській англійській мові дає змогу за прототипом упізнавати всю категорію у цілому. Для кожної категорії можна сформулювати набір характерних ознак, що максимально повно втілені саме в прототипі. Для фразеологізмів американської англійської мови можна говорити про такі ознаки, як: 1) діловий, побутовий; 2) функціонує; 3) має механізм функціонування (відповідні методи та інструменти); 4) має людський ресурс; 5) має територію держави; 6) впливає на розвиток США та світу, приносе прибуток; 7) ресурси формуються за рахунок внесків засновників, зовнішніх інвестицій, державного фінансування; 8) забезпечує створення та розподіл ВВП; 9) функціонують у повсякденному та ринковому середовищі. Обґрунтовано, що лінгвокультурологічна проблематика американської фразеології англійської мови звернена до вирішення кількох питань. Перше питання стосується технічного боку, що полягає в уточненні термінологічного апарату дослідження. Другий відноситься до змістовної частини, що стосується сутності термінологічних понять. Культурна специфіка американських фразеологізмів англійської мови передбачає відповідність мовної одиниці елементу менталітету або духовної культури суспільства, його історії, вірувань, традицій і природних умов життя. Національна специфіка фразем етнічно зумовлена вже самою приналежністю до певного етносу. Показано, що системними властивостями етносу є мова і культура.

Посилання

Ревенко В.В. Фразеологічні одиниці в заголовках британських та американських Інтернет-видань. Закарпатські філологічні студії. 2019. Т. 1. Вип. 11. С. 133–136.

Kapral I., Usova I., Maksymova A., Yefymenko T., Boyko S. Peculiarities of Advertising Information Representation in the English-Language Mass Media Discourse. World Journal of English Language. 2023. Vol. 13. № 4. Р. 1–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ