СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ ТЕКСТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТУ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-16

Ключові слова:

інструкція з експлуатації, науково-технічний текст, переклад, перекладацькі трансформації, термін

Анотація

Статтю присвячено вивченню та аналізу особливостей перекладу текстів науково-технічного характеру. Науковий стиль вирізняється лаконічністю, об’єктивністю та інформативністю. Щоб здійснити адекватний переклад, необхідно враховувати специфіку даного стилю. Перекладачам може завдавати труднощів використання спеціальних термінів та термінологічних сполучень, тому у статті розглядаються мовні та термінологічні аспекти і висвітлюються складнощі, що виникають під час перекладу. Актуальність запропонованого дослідження визначає швидкий розвиток науково-технічної сфери, що зумовлює появу нових технічних приладів, а також інструкцій з експлуатації до них. З’ясовано, що технічна інструкція з експлуатації як різновид фахових текстів – це тематично, стилістично та семантично організована, логічно структурована і завершена єдність, що характеризується широким використанням спеціальної термінологічної лексики і складністю граматико-синтаксичної будови. У статті досліджуються жанрово-стилістичні особливості відтворення науково-технічних текстів на прикладі інструкції з експлуатації до кавової машини Miele CVA 6401. Різниця між іноземними та вітчизняними науково-технічними текстами є у стилістичних особливостях на рівні синтаксису та лексики, які слід адаптувати під час перекладу. Для цього використовуються перекладацькі трансформації. Акцентується увага на необхідності врахування мовленнєвого контексту та вибору відповідних еквівалентів для забезпечення максимальної зрозумілості та точності перекладу. Стаття спрямована на практиків перекладу, дослідників у галузі мовознавства та фахівців, які зацікавлені у покращенні якості перекладів текстів науково-технічного стилю. Завдяки систематичному підходу та практичним рекомендаціям стаття може слугувати цінним джерелом для тих, хто вивчає та застосовує перекладацькі стратегії у цій специфічній сфері.

Посилання

Актуальні проблеми науково-технічного перекладу : колективна монографія. Дніпропетровськ : НГУ, 2007. 256 с.

Білозерська Л.П., Возненко Н.В., Радецька С.В. Термінологія та переклад : навчальний посібник. Вінниця : Нова Книга, 2010. 232 с.

Карабан В.І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.

Михайленко О.О. Функціонально-стилістична специфіка перекладу науково-технічного тексту. Мовні і концептуальні картини світу. 2014. Вип. 47(2). С. 21–30.

Петренко О. Особливості перекладу тексту науково-технічного стилю. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. 2015. № 3. С. 298–303.

Сухенко К.М. Лексичні проблеми перекладу. Київ : Київ. ун-т, 2000. 124 с.

Ajunwa E. Fidelity Challenges in Translation. Translation Journal. 2015. URL: https://translationjournal.net/January-2015/fidelity-challenges-in-translation.html (дата звернення: 27.12.23).

Dukāte, Aiga. Manipulation as a Specific Phenomenon in Translation and Interpreting. Doctoral Dissertation. Riga, 2007. 220 p.

Herman M. Technical Translation Style: Clarity, Concision, Correctness. In Sue Ellen Wright and Leland D. Wright, Jr. Scientific and Technical Translation. American Translators Association Scholarly Monograph Series VI. Amsterdam: John Benjamins, 1993. 298 p.

Kuhai K.B. Technical translation essence. Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу : збірник тез доповідей шостої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 6 квітня 2021 р. Київ : КНУТД. 2021. С. 250–254.

Kuhai K.B. Technical translations challenges. Перспективні напрями світової науки : збірник статей учасників тридцять першої міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки ХХІ сторіччя», 25 лютого – 1 березня 2015 р. Запоріжжя, 2015. Т. 1. C. 49–51.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ