ПЕРЕКЛАДНА ГАЛУЗЕВА ТЕРМІНОГРАФІЯ УКРАЇНИ (НА МАТЕРІАЛІ ДВОМОВНИХ ВИДАНЬ ХХІ СТОЛІТТЯ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-21

Ключові слова:

видання, словник, термін, термінографія, українська мова

Анотація

Українська літературна мова своїми витоками сягає давніх часів і становить культурне надбання нації, виступає вагомим чинником єдності національного мовного простору, виконує роль ланки, що з’єднує покоління між собою. Інтелектуальне надбання людства збирають і зберігають словники, які, відображаючи лексичну систему мови, водночас фіксують передову думку епохи та рівень розвитку літературної мови, традиції її розквіту в історичному процесі. Однією з визначальних умов якісного оволодіння першоосновами будь-якої науки є засвоєння спеціальної термінології. Нині вчені наголошують на важливості термінних словників, оскільки без них неможливий ані розвиток різних галузей знань, ані сучасне міжнародне спілкування в різноманітних наукових галузях. У статті здійснено спробу детального аналізу термінографії в проєкції на сьогодення. Проаналізовано досвід укладання двомовних галузевих словників ХХІ століття, визначено принципи їхньої побудови. Зосереджено основну увагу на науковій цінності праць, що зумовлено потребами сучасної української термінографії. Охарактеризовано словники юридичної термінології та порівняльного правознавства («Французько-український словник юридичних термінів», «Німецько-український словник юридичних термінів», «Французько-український та українсько-французький юридичний словник»), термінології економіки («Новий великий німецько-український економічний словник», «Економічний словник (німецько-український)», «Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики», «Англо-український словник сучасної банківської термінології», «Англо-український словник з бізнесу», «Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу»), термінології техніки («Українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва», «Англо-український словник зварювальної термінології», «Нанотехнології. Українсько-англійський словник-довідник концептуальних понять») тощо. Українська термінографія стрімко розвивається: щороку виходить друком велика кількість різногалузевих термінних словників, науковці покращують методологію опрацювання й фіксації термінів у лексикографічних працях, опрацьовують нові галузі знань, проводять щорічні міжнародні наукові конференції.

Посилання

Англо-український словник зварювальної термінології. Українсько-англійський словник зварювальної термінології. Київ : Екотехнологія, 2005. 256 с.

Англо-український словник сучасної банківської термінології : близько 7000 понять і термінів / укл. Л.І. Черняк та ін. Київ : УБС НБУ, 2013. 413 с.

Гладич Г.Я. Економічний словник (німецько-український). Тернопіль : «Економічна думка», 2004. 120 с.

Домагальскі С. Великий польсько-український, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу. Тернопіль : Богдан, 2010. 1800 с.

Комарова Л.О., Залєський Є.М. Нанотехнології. Українсько-англійський словник-довідник концептуальних понять. Київ : ВІКНУ, 2011. 416 с.

Конопляник Л.М. Особливості укладання нових галузевих словників (на прикладі англо-українського словника з фізики). Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2014. № 11. Т. 1. С. 119–122.

Кочан І.М. Українське термінознавство 1940–1950-х років. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2011. № 709. С. 74–78.

Кочан І.М. Українське термінознавство сьогодні. Філологічні студії : збірник наукових праць. 2017. Вип. 9. С. 93–101.

Кочан І.М. Українські термінологічні словники 20-х років ХХ століття з позицій сьогодення. Термінологічний вісник. 2011. Вип. 1. С. 156–162.

Німецько-український словник юридичних термінів. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. 576 с.

Піхтовнікова Л.С., Морозов І.В., Зембінська Т.М. Українсько-англійський словник термінів сільськогосподарської техніки. Ukrainian-English Dictionary of Agricultural Machinery Terms. Харків : Колегіум, 2008. 182 с.

Покровська О.А., Сапожнікова Л.Я., Руденко С.М. Українська термінографія : історія, теорія, практика : монографія. Харків : ХДУХТ, 2015. 132 с.

Семко Н.М. Англо-український словник з бізнесу / За ред. Н.М. Семко. Львів : Оріяна-Нова, 2006. 318 с.

Сивак М.В. Новий великий німецько-український економічний словник. Київ : УБС НБУ, 2008. 1515 с.

Симоненко Л.О. Українська термінографія 90-х років ХХ ст. Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. 1998. С. 228–232.

Симоненко Л.О. Українська термінологічна лексикографія на роки незалежності: здобутки та прорахунки. Українська термінологія і сучасність : збірник наукових праць. 2003. Вип. V. С. 18–22.

Симоненко Л. Основні етапи розвитку української термінології другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Мовознавство: Шостий міжнародний конгрес україністів. Київ – Донецьк, 2007. С. 192–201.

Сідашенко О.І., Тіхонов О.В., Пільгуй Н.М. Українсько-англійський словник термінів технологічних систем ремонтного виробництва. Харків : ХНТУСГ, 2016. 412 с.

Туровська Л.В. Українське термінознавство: від зародження до сьогодення. Одеський лінгвістичний вісник. 2017. Спецвипуск. С. 211–214.

Французько-український словник юридичних термінів. Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2016. 372 с.

Французько-український та українсько-французький юридичний словник / укл. Н.Р. Малишева, І.С. Микитин. Харків : Право, 2017. 736 с.

Яковенко Р.В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики : дидактичний довідник. Кіровоград : Лисенко В.Ф., 2015. 130 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ