СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНТИТЕЗИ В НАПИСАХ НА ОДЯЗІ АНГЛІЙСЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-24

Ключові слова:

напис на одязі, антитеза, семантика, англійська мова, українська мова

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей антитези в написах на одязі англійською та українською мовами. Джерелом добору емпіричного матеріалу було вибрано популярні інтернет-магазини та сайти-аукціони через їхню публічність, доступність та широке охоплення цільової аудиторії: молоді люди, які є представниками сучасної лінгвоспільноти, за допомогою текстових принтів відображають злободенні прагнення та настрої. Емпіричний корпус дослідження складається з 1328 написів на одязі англійською мовою та 808 написів українською, відібраних методом суцільної вибірки, для яких характерним є використання фігур і тропів. У статті розглянуто останні тенденції студіювання антитези у мовознавстві. Акцентовано, що у сучасній філології антитеза потрактовується як один з основних тропів, який базується на антонімії понять чи образів. З’ясовано, що за допомогою написів на одязі презентуються ідеї, прагнення та вподобання власників такого вбрання. Аналіз семантики опозитів у текстових принтах дозволяє визначити актуальні теми, категорії та ідеї, які фігурально переосмислюються, зіставляються чи протиставляються носіями англійської та української лінгвокультур. Визначено, що частота використання антитези є практично однаковою для написів на одязі англійською та українською мовами. У результаті дослідження виділено дві тематичні групи: ТГ Людина та ТГ Явища і процеси об’єктивної дійсності, які відрізняються за продуктивністю в досліджуваних лінгвоспільнотах. У рамах кожної групи виокремлено низку антонімічних пар, які є ізоморфними для текстів на вбранні англійською та українською мовами. Зазначено, що дослідження демонструє наявність опозитів, які є характерними лише для носіїв одягу певної лінгвоспільноти. Виокремлені аломорфні риси антитези у текстових принтах дозволяють зробити певні узагальнення соціального характеру.

Посилання

Гриня Н.О. Контраст як семантико-функціональна категорія тексту (на матеріалі лексикографічних джерел та лінгвістичних учень). Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. 2012. № 19. С. 86–93.

Дишлева С.М. Антонімія в англійському поетичному мовленні ХХ століття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. 2016. Вип. 14. С. 63–69.

Зубченко С.В. Антитеза як засіб репрезентації ментальної моделі Геродота. Науковий вісник Чернівецького національного університету. Романо-слов’янський дискурс. 2011. Вип. 565. С. 42–46.

Лотоцька К. Антитеза: когнітивні, функціональні та мовні аспекти аналізу. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Мовознавство. 2002. Вип. 8. С. 93–99.

Лощинова І.С. Мовностилістичні засоби у романі Ірен Роздобудько «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю…». Закарпатські філологічні студії = Transcarpathian Philological Studies. 2022. Т. 2 (В. 25). С. 163–168.

Селіванова О.О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава : Довкілля-К., 2010. 844 с.

Станіславова Л.Л., Терещенко Л.В. Антитеза в сучасній українській афористиці. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. 2015. Вип. 9. С. 160–166.

Astiandani F.R., Setiawan S., Mustofa A. Speech acts and language styles of Biden’s victory speech for promoting peace values. Studies in English Language and Education. 2022. Vol. 9(2). P. 812–831.

Derakhshani M., Qaiwer S.N., Kazemian B., Mohammadian S. Critical discourse analysis and rhetorical tropes in Donald Trump’s first speech to the UN. Theory and Practice in Language Studies. 2021. Vol. 11(10). P. 1224–1236.

Fahnestock J. Rhetorical Figures in Science. New York–Oxford : Oxford University Press, 1999. 234 p.

Harris R.A. The fourth master trope, antithesis. Advances in the History of Rhetoric. 2019. № 22. P. 1–26.

Shurma S. Setting an opposition: Antithesis in propaganda for 1960 Ukrainian SSR. Lege artis. Language yesterday, today, tomorrow. The journal of University of SS Cyril and Methodius in Trnava. 2023. Vol. VIII (1). P. 129–146.

Tseronis A., Forceville C. The argumentative relevance of visual and multimodal antithesis in Frederick Wiseman’s documentaries. Multimodal Argumentation and Rhetoric in Media Genres. / A. Tseronis, C. Forceville (Eds). Amsterdam : John Benjamins, 2017. P. 165–188.

Van Belle H. Playing with oppositions: Verbal and visual antithesis in the media. Argument Cultures : Proceedings of OSSA / J. Ritola (Ed.). 2009. P. 1–13.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

ФІЛОЛОГІЧНІ СТУДІЇ