МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА УРОКАХ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2307-1222.2024-57-37

Ключові слова:

методика формування пізнавальної активності учнів, молодший шкільний вік, педагогічні методи, пізнавальна активність, показники сформованості пізнавальної активності, урок музичного мистецтва, шляхи формування пізнавальної активності учнів

Анотація

Стаття присвячена одній з актуальних проблем сучасної музичної педагогіки – формуванню пізнавальної активності. Її мета полягає в теоретичному обґрунтуванні методики формування пізнавальної активності молодших школярів на уроках музичного мистецтва, зокрема висвітленні сутності поняття «пізнавальна активність», визначенні показників її сформованості, виокремленні найбільш дієвих її методів та вирішенні шляхів розв’язання такої проблеми. На основі аналізу наукових джерел здійснено узагальнення поняття «пізнавальна активність», яке трактується як вища властивість, головна умова розвитку та самовдосконалення особистості, здатної проявляти творчий підхід у вирішенні поставлених завдань у процесі навчальної музичної діяльності. У статті наголошується на великому потенціалі музичної освіти, яка є одним із важливих чинників глобалізаційних процесів, що характерні для сучасного динамічного суспільства. Акцентується увага на важливості розробок та впровадження інноваційних методик активного навчання, спрямованих на творчий розвиток та формування освіченої, різносторонньо обдарованої та компетентної особистості. На основі аналізу наукової літератури обґрунтовується методика формування пізнавальної активності школярів, яка полягала у визначенні показників її сформованості, що засвідчило динамічність знань – перехід від відтворення отриманої інформації до творчості, поєднання різних характеристик якості знань, а також теоретичної та практичної діяльності. Зазначається також, що методика формування пізнавальної активності учнів молодшого шкільного віку полягає у виокремленні найбільш дієвих методів та шляхів її організації, які сприяють зацікавленню дітей до музичного мистецтва, зокрема заохоченню учнів до самостійного пошуку інформації та розвитку їхньої інтелектуальної діяльності. Доведено, що методика формування пізнавальної активності молодших школярів, окрім застосування музично-дидактичних ігор, передбачає виконання інших типів нестандартних завдань на уроці музичного мистецтва, а також проведення нестандартних уроків, організація яких уможливлює урізноманітнення навчально-виховного процесу, передбачає заохочення учнів до самостійного пошуку інформації, формує цілеспрямованість у розв’язанні різного роду завдань.

Посилання

Дворник Ю.Ф. Формування творчої активності молодших школярів як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2020. № 1. С. 9–16.

Дубровіна І.В. Пізнавальна активність як стан готовності учнів до пізнавальної діяльності. URL: https://repository.kristti.com.ua/handle/eiraise/169 (дата звернення: 22.01.2024).

Ігнатова Р. Розвиток пізнавальної активності учнів як педагогічна проблема. URL: file:///C:/Users/%D0%9F%D0%9A/Downloads/6283-12081-1-PB%20(2).pdf (дата звернення: 22.01.2024).

Карпенко K., Мирончук Н.М. Формування у молодших школярів пізнавальної активності засобами гри. Наукове мислення : збірник статей учасників тридцять сьомої всеукраїнської практично-пізнавальної інтернет-конференції «Наукова думка сучасності і майбутнього», м. Дніпро, 30 квітня – 15 травня 2020 р. Дніпро, 2020. С. 9–11.

Горбенко С.С. Основи методики музичної освіти: особистісний дискурс : навчально-методичний посібник. Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2024. 206 с.

Чистякова І., Бойченко М., Рибалко П., Завгородній Д. Методичне забезпечення формування музично‐пізнавальної компетентності молодших школярів під час співацького навчання. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2023. № 1(125). С. 385–396.

Борисова Т.В. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках мистецтва засобами гри. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2021. Вип. 30. С. 126–140.

Федосенко Є. Розвиток пізнавальної активності молодших школярів засобами музично-дидактичних ігор. Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIII Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців. Умань, 2015. Ч. 2. С. 170–171.

Чжуан Г. Методика формування творчої активності учнів початкової школи в процесі навчально-музичної діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2017. 229 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-09

Номер

Розділ

МЕТОДИЧНІ СТУДІЇ