Мета та завдання

Метою наукового видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» є оприлюднення результатів наукових досліджень у галузі педагогіки.

Ця мета визначає основні завдання:

– сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі педагогіки;

– активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців щодо теорії та практики досліджень педагогічної науки;

– публікувати результати наукових досліджень для врахування під час оцінювання результатів наукової діяльності закладів вищої освіти, наукових установ, а також наукових і науково-педагогічних працівників та для їх атестації, під час оцінювання проєктів науково-дослідних робіт, поданих на конкурси для фінансування за кошти державного чи місцевих бюджетів.