Головна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вітаємо на сайті видання «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка»

Засновником журналу є Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 935 від 21.03.2024 року

Періодичність: 2 рази на рік.

ISSN 2415-3605 (Online), 2311-6382 (Print)

Журнал включений до Переліку наукових фахових видань України в категорії Б (згідно з наказом МОН України від 15.10.2019 р. № 1301) за такими спеціальностями:

011 – Освітні, педагогічні науки 
012 – Дошкільна освіта 
013 – Початкова освіта 
014 – Середня освіта (за предметними спеціальностями) 
015 – Професійна освіта (за спеціалізаціями) 
016 – Спеціальна освіта 
017 – Фізична культура і спорт 

Мови видання: українська, англійська.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Категорія читачів: студенти, аспіранти, учителі, викладачі ЗВО, докторанти, науковці та інші.

Програмні цілі: публікація результатів науково-педагогічних інноваційних досліджень.

Електронна версія журналу включена до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського та відображена на всеукраїнському сайті Українські наукові журнали.

Електронний архів випусків опублікований на сайті Наукової бібліотеки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Видання індексується в міжнародних наукометричних базах даних: