Порядок рецензування рукописів статей

Рукописи оформляються відповідно до вимог, що висуваються редакційною колегією журналу. Рукописи розглядаються на відповідність визначеним вимогам головним редактором, його заступником і членами редколегії та можуть бути повернені на дооформлення або відхилені через суттєву невідповідність редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до рукописів. Повідомлення про отримання, повернення, відхилення рукописів статей надсилаються авторам електронною поштою.

Процес рецензування

Усі матеріали, що надходять для публікації в журналі, проходять рецензування фахівцями із відповідної спеціальності. У журналі діє система подвійного «сліпого» рецензування. 

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

1) опублікувати в авторській редакції;

2) опублікувати з незначними змінами, внесеними членами редколегії;

3) повернути рукопис авторам (якщо стаття потребує дооформлення; автор може подати перероблений рукопис статті повторно);

4) відмовити в публікації (якщо рукопис не відповідає редакційній політиці, етичним засадам журналу, вимогам до статей).

Кожен номер журналу проходить зовнішнє рецензування вченими з науковим ступенем доктора наук, а також рекомендується до друку Вченою радою Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.