Умови публікації

ЗАВАНТАЖИТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Для опублікування статті в журналі «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка» № 1 за 2024 рік необхідно до 29 березня включно:

▶ заповнити довідку про автора (посилання);

▶на електронну адресу: pedagogy@tnpu.ternopil.ua надіслати статтю, оформлену відповідно до зазначених вимог, та копію квитанції про сплату публікаційного внеску.

Заборона використання наукових праць та інших публікацій країни-окупанта

Забороняється цитування в тексті та внесення до списку літератури тих джерел, що опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони надруковані в росії та білорусі.

Академічна доброчесність

Редколегія журналу здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей. Рукописи статей у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

Після отримання від редколегії підтвердження про прийняття рукопису статті до публікації авторові надаються реквізити для сплати публікаційного внеску.

Вартість публікації

Вартість публікації – 1200 гривень (за 20 сторінок). За кожну додаткову сторінку до вартості публікації додається 40 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії на сайті.

Електронна версія буде розміщена у відкритому доступі на сайті видання після 31 травня 2024 року.

Друкована версія збірника буде відправлена авторам, які замовлять друкований примірник, після 30 червня 2024 р.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Підтвердження проведеної оплати (відскановану квитанцію або світлину) автор надсилає в електронному вигляді на e-mail: pedagogy@tnpu.ternopil.ua