Публікаційна етика

Положення про видавничу етику

1. Відповідальність та обов'язки редакції

Рішення про прийняття статей до друку

Редколегія журналу має право прийняти статтю до друку або відмовитися від  публікації. Під час ухвалення рішення щодо прийняття або відхилення статей редколегія керується політикою журналу (відповідність наукової спеціалізації), основними вимогами до публікації тощо. Редакція приймає статтю до друку, якщо до неї немає зауважень, і має право відхилити/повернути статтю для доопрацювання, якщо вона не відповідає вимогам.

Неупередженість

Редакційна колегія приймає наукові роботи з огляду на їх зміст та правила оформлення без обмежень за ознаками раси, етнічної приналежності,  релігійних переконань, політичних поглядів,  громадянства,  сексуальної орієнтації тощо. 

Конфіденційність

Редакційна колегія не розголошує інформацію щодо прийняття або відхилення статті нікому, крім автора(-ів), і рецензентів, а також не розкриває персональні дані авторів.

Конфлікти інтересів

Редакційна колегія журналу керується Положенням про відмову у публікації наукових статей Комітету Етики Видавництва, коли йдеться про відхилення статей або коригування вже надрукованої роботи.

Неопубліковані матеріали у статті, яку прийнято до редакції, не залучаються членами редколегії для власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи.

Рекламування, передрук та інші маніпуляції не впливають на рішення колегії щодо прийняття статей до друку.

Редакція журналу зобов’язується проводити технічне, наукове, лінгвістичне редагування прийнятих статей.

Редакційна колегія зобов’язується взаємодіяти з потенційними і реальними авторами статей, надаючи їм необхідну допомогу та відповідаючи на їхні запитання.

2. Відповідальність та обов'язки рецензентів

Участь у прийнятті рішень редакцією

Рецензенти беруть участь в ухваленні редколегією рішень щодо прийняття статей до друку або відмови у публікації. Це сприяє авторам у коригуванні та вдосконаленні їх роботи.

Конфіденційність

Кожна наукова робота, що рецензується, розглядається як конфіденційний документ, що не підлягає обговоренню з третіми особами.

Об'єктивність

Рецензування завжди об’єктивне. Особиста критика авторів є неприйнятною. Рецензенти висловлюють свою думку чітко з конструктивними зауваженнями та порадами.

Підтвердження наукових джерел

Рецензенти не вказані в джерелах, автори яких не були зазначені в статті. Будь-які наукові положення чи судження, що були відкриті раніше іншими авторами, обов’язково повинні мати посилання на роботу цього автора/авторів. Рецензенти перевіряють статистику, а також з’ясовують, чи є в роботі плагіат, і за його наявності повідомляють про це редколегію.

Конфлікти інтересів

Неопубліковані матеріали у статті, яку подано до рецензування, не можуть бути використані рецензентами для своїх власних досліджень без посилання на автора вже надрукованої роботи. Цікава та корисна інформація з поданих статей може бути використана тільки для ознайомлення та не використовується у власних інтересах.

3. Відповідальність та обов’язки авторів

Звітність щодо достовірності інформації

Автори, що представляють результати своїх досліджень у статті, мають презентувати їх відповідно до вимог оформлення статей у чіткій послідовності. Статті мають містити опис основного дослідження та обов’язково додаткові дані та посилання на інші роботи, що були використані для проведення дослідження. Наявність хибних або неточних даних є неприйнятною та розцінюється як порушення етики публікації.

Автентичність та плагіат

Автори, які подають свої статті до редакції журналу, мають гарантувати достовірність даних, представлених у своїх роботах. У разі використання даних інших науковців автори статей мають зробити посилання на їх дослідження у списку використаної літератури та в тексті із зазначенням конкретних сторінок цих даних.

Багаторазова публікація однієї статті

Авторам не дозволено подавати до друку статтю, яка раніше вже була опублікована.

Підтвердження наукових джерел

Автори мають зазначати публікації (цитувати), дані яких були використані під час проведення дослідження та написання наукової статті.

Авторство статті

Співавторами статті вважаються ті, хто зробив вагомий внесок у проведення дослідження, якому присвячено статтю. Усі співавтори мають бути ознайомлені та згідні з остаточним варіантом публікації. Усі співавтори статті мають бути вказані до моменту подання роботи до редакції.

Помилки в опублікованих роботах

Якщо автор статті знаходить значну помилку або неточність у своїй уже опублікованій роботі, він має повідомити про це редколегію журналу для пошуку відповідного рішення щодо усунення цієї проблеми (перевидання випуску або публікація відповідних виправлень в іншому випуску журналу).

За весь час існування журналу на адресу редакції жодного разу не надходило скарг щодо зловживання службовим становищем. Усі проблемні питання, пов’язані з доопрацюванням статей, вирішуються з авторами особисто й відкрито та, як правило, не мають суттєвих суперечностей. Жодного разу до редакції не надходило скарг щодо редагування наукових робіт (технічного, наукового, лінгвістичного тощо) від авторів статей.

Редакція журналу завжди відкрита для побажань та пропозицій.