ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ PLACE -BASED EDUCATION В УКРАЇНСЬКУ ОСВІТНЮ СИСТЕМУ: ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.24.1.3

Ключові слова:

педагогічний підхід Place-based Education, термінологія, науковий дискурс, український варіант назви педагогічного підходу.

Анотація

Актуальність статті зумовлена важливістю осмислення досвіду педагогічного підходу Place-based Education, який має значний потенціал для зміцнення зв’язків між школами й територіальними громадами, посилення громадянського та національно-патріотичного виховання, вивчення історії, традицій і культурної специфіки рідного краю, формування екологічної свідомості та відповідального ставлення до навколишнього середовища, налагодження соціальних зв’язків, зокрема міжгенераційних. У статті розглядаються історія становлення та розвитку педагогічного підходу, його наукове осмислення й формування терміносистеми, зокрема визначення в науковому дискурсі назви напряму. Мета статті полягає в аналізі англійської термінології та українських відповідників для пошуку тотожного українського варіанта назви педагогічного підходу Place-based Education. Мета пов’язана з важливістю термінологічно грамотного називання цього феномену в українському науковому дискурсі. Реалізація мети досягається завдяки загальнотеоретичним і спеціальним методам, наприклад описовому, компаративному та методу семантичного аналізу. З метою визначення найбільш вдалого українського терміна для позначення педагогічного підходу Place-based Education було проаналізовано досвід громадсько-орієнтованої освіти та громадсько-активних шкіл як близьких за спрямованістю і засадничими принципами. До основних результатів дослідження належать узагальнення історії визначення назви підходу Place-based Education в англомовному науковому дискурсі та пропозиції щодо українського терміна.

Посилання

Лазаренко Н., Іваницька Н. Терміни в сучасній педагогічній науці. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems. 2022. № 51. С. 5–10.

Перевознюк В. Теоретичні підходи до Place-based Education у зарубіжній педагогіці. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. 2022. Вип. 1. С. 312–320.

Попович Л. Громадсько-активна школа як активна соціально-педагогічна система. Ресурсноорієнтоване навчання в «3D»: доступність, діалог, динаміка : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції / укл. Н. В. Кононец, В. О. Балюк. Полтава : АКУП ПДАА, 2017. С. 256–260.

Попович Л. М. Упровадження досвіду громадсько-активних шкіл. Stav, problemy a perspektivy pedagogickeno studia a socialneg hrace. Vysoka skola Danubius Fakulta socialnych studii, Sladkovicovo, Slovenska republika. 2016. С. 232–235.

Софій Н. З., Ворон М. В. Філософія громадсько орієнтованої освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2006. № 9. С. 33–35.

Beames S. Place-Based Education: A Reconnaissance of the Literature. The Ontario journal of outdoor education. 2015. Vol. 28 (1). P. 27–30.

Gruenewald D. The best of both worlds: A critical pedagogy of place. Educational Researcher. 2003. Vol. 32 (3). P. 3–12.

Mannion G., Adey C. Place-Based Education Is an Intergenerational Practice. Children, Youth and Environments. 2011. Vol. 21. Iss. 1. P. 35–58. URL: https://www.researchgate.net/publication/259751092_Place-Based_Education_Is_an_Intergenerational_Practice.

Place-based Learning: Case Studies. Dimensions. May/June 2016, Fort Collins Museum of Discovery. URL: https://www.astc.org/astc-dimensions/place-based-learning-case-studies/.

Smith G. Place-based education: Learning to be where we are. Phi Delta Kappan. 2002. Vol. 83. P. 584–594.

Smith G., Sobel D. Place- and community-based education in schools. New York: Routledge, 2010.

Sobel D. Place-based education: Connecting classrooms & communities. Great Barrington, Mass.: Orion Society, 2004.

Wattchow B., Brown M. A pedagogy of place: Outdoor education for a changing world. Clayton, Australia: Monash University, 2011.

Webber G., McVittie J., Miller D., Hellsten L. The Terrain of Place-Based Education: A Primer for Teacher Education in Canada. Brock Education Journal. 2021. Vol. 30. Iss. 1. P. 10–29.

Williams R. C. Place-Based Education: What is Its Place in the Social Studies Classroom? The Social Studies. 2010. Vol. 101. P. 185–188.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03