ВІРТУАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ STELL ARIUM ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.24.1.7

Ключові слова:

міждисциплінарні зв’язки, освітній процес, астрономія, інформаційні технології.

Анотація

У статті досліджено проблеми реалізації міждисциплінарних зв’язків в освітньому процесі. Проблеми підвищення якості освіти, розвитку самостійності та творчої активності здобувачів вищої освіти й підготовки їх до самостійного здобуття знань і творчої діяльності не можна повністю розв’язати без установлення цілісної картини світу на основі міждисциплінарних зв’язків у навчальному процесі. Визначено, що міждисциплінарні зв’язки – це система відношень між знаннями, уміннями та навичками, що формуються внаслідок послідовного відображення об’єктивних зв’язків із реальністю в засобах, методах і змісті навчальних дисциплін, а міждисциплінарність – науково-педагогічна новація, що породжує здатність побачити, розпізнати, сприйняти те, що є недоступним у межах окремо взятої дисципліни з її специфічним, вузькоорієнтованим об’єктом, предметом і методами дослідження. Значні можливості для реалізації міждисциплінарних зв’язків притаманні астрономії. Як навчальна дисципліна астрономія має значний світоглядний потенціал, що реалізується через зв’язки з іншими дисциплінами (фізикою, математикою, інформаційними технологіями тощо), які розкриваються в освітньому процесі під час розв’язування прикладних завдань із різних предметних сфер. Здійснено методичний підхід реалізації міждисциплінарності в процесі розв’язання інтегрованого практичного завдання «Перевірка історичних фактів і подій за допомогою віртуального середовища Stellarium». Розв’язування завдань інтегрованого змісту забезпечує формування єдиної природничо-наукової картини світу, активізує пошуково-дослідницьку діяльність здобувачів освіти, сприяє активному оволодінню сучасними технологіями, становленню інтересів професійного плану тощо.

Посилання

Волобуєва О. Ф. Міждисциплінарні (міжпредметні) зв’язки під час підготовки майбутнього фахівця: психологічний аспект. Зб. наук. праць Національної академії Держ. прикордонної служби України. Сер.: Психологічні науки, 2015, № 1, С. 26–42. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnapv_pn_2015_1_ 5 (дата звернення 10.01.2024).

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ : Либідь, 1997. 373 с.

Літопис руський / відп. ред. О. В. Мишанич; пер. з давньорус. Л. Є. Махновця. Київ : Дніпро, 1989. 591 с.

У пошуках Каяли. URL: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/189415/17-Tyshchenko.pdf?sequence=1 (дата звернення 20.12.2023).

Федчишин О. М., Мохун С. В. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1 (23). С. 129–133. DOI: 10.31110/2413-1571-2020-023-1-021.

«Чому це меч у бік Росії?!» Луганська легенда про похід князя Ігоря на половців. URL: https://www.radiosvoboda.org/a/30649853.html (дата звернення 13.11.2023).

Eclipse Software EmapWin. URL: http://www.kotenmon.com/cal/emapwin_eng.htm (last accessed: 20.12.2023).

Falfushynska H., Buyak B. Tereshchuk H., Torbin G., Kasianchuk M. Strengthening of e-learning at the leading Ukrainian pedagogical universities in the time of COVID-19 pandemic, CTE Workshop Proceedings. 2020. Vol. (8), pp. 261–273. URL: https://doi.org/10.55056/cte.237 (дата звернення: 15.12.2023).

Google maps. URL: https://www.google.com/maps/place/Kreminna,+Luhansk+Oblast,+92902/@49.0603612,38.2514944,11z/data=!4m6!3m5!1s0x41206c4a617493cd:0x5d3e2c19abec6a2e!8m2!3d49.0422268!4d38.2176555!16zL20vMGd0NDZz!5m1!1e2?hl=en (last accessed: 13.01.2024).

Google maps. URL: https://www.google.com.ua/maps/place/56%C2%B000'00.0%22N+49%C2%B000'00.0%22E/@52.8310734,49.9146118,3z/data=!4m4!3m3!8m2!3d56!4d49?hl=en (last accessed: 10.01.2024).

Hmelo-Silver C., Jeong H. Benefits and Challenges of Interdisciplinarity in CSCL Research: A View From the Literature. Front. Psychol, 2021. 11, art. 579986. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.579986.

Jacobs H.H., Borland J.H. The interdisciplinary concept model: Theory and practice. Gifted Child Quar. (Fall), 1986. 30 (4), 159–163. URL: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/001698628603000403 (дата звернення 10.01.2024).

Kievan Rus. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Kievan_Rus%27 (дата звернення 10.12.2023).

Mestrinho N., Cavadas B. Innovation in Teacher Education: An Integrative Approach to Teaching and Learning Science and Mathematics. Proceedings, 2018. 2, 1343. https://doi.org/10.3390/proceedings2211343.

Mokhun S., Fedchyshyn O., Kasianchuk M., Chopyk P., Basistyi P., Matsyuk V. Stellarium Software as a Means of Development of Students' Research Competence While Studying Physics and Astronomy. 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies ACIT’2022, Ruzomberok, Slovakia, September 26–28, 2022. C. 587–591. https://doi.org/10.1109/ACIT54803.2022.9913116.

Navarro M., Foutz T. Thompson Sidney Thompson. Development of a Pedagogical Model to Help Engineering Faculty Design Interdisciplinary Curricula. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2016. 28 (3), 372–384. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1125090.pdf (дата звернення 15.01.2024).

Stellarium. URL: www.stellarium.org/ (last accessed: 12.12.2023).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-06-03