СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОФІЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІЦЕЇСТІВ НА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОСВІТНЬО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32782/2415-3605.23.2.1

Ключові слова:

учні ліцею, педагогічна спрямованість, профільна підготовка, освітній процес педагогічного ліцею, спортивна діяльність

Анотація

У статті визначено зміст професійної спрямованості підготовки ліцеїстів у педагогічному ліцеї як психолого-педагогічного феномена, що відображає цілепокладання та усвідомлення мети і засобів особистісного саморозвитку учнів ліцею. Охарактеризовано професійну спрямованість як систему емоційно-ціннісних ставлень до навчальної та спортивної діяльності, ієрархічну структуру мотивів, які спонукають учнів ліцею до самовдосконалення. З’ясовано, що освітня діяльність ліцеїста ґрунтується на потребі в пізнанні, інтересі як формі прояву пізнавальної потреби, що забезпечує спрямованість особистості на усвідомлення цілей діяльності, оволодіння знаннями. Інтерес-мотив до освітньої і спортивної діяльності виявляється у спрямованості уваги, думок і характеризується емоційною привабливістю. Спрямованість особистості ліцеїста забезпечує усвідомлення мети як передумови діяльності, мобілізацію засобів, за допомогою яких її досягають. В основі спрямованості учня – мотиваційна сфера, в основі якої лежить пізнавальна потреба. У дослідженні узагальнено досвід профільного навчання учнів Тернопільського педагогічного ліцею спортивного профілю. Конкретизовано ефективні засоби та методи навчання і тренування в структурах різних видів і форм освітнього процесу (урок, ігрові заняття, спортивні заняття, дискусія, спортивні змагання, вікторина, бесіда, перегляд спортивних телепередач).

Посилання

Дідух М. Професійна спрямованість як динамічна якість особистості. Юридична психологія. 2021. Т. 28. № 1. С. 56–64.

Дулібський А. В. Спортивний відбір у футболі як раціональна система педагогічного пошуку обдарованих людей у галузі спорту. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». 2020. Вип. 8 (128). С. 54–60.

Дулібський А. Спортивний відбір у системі багаторічної спеціалізованої освіти футболістів. Спортивна наука України: Електронне наукове видання. 2015. № 4 (68). С. 28–35. URL: htp://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/340/329 (дата звернення: 10.11.2023).

Костюкевич В.М. Теорія і методика тренування спортсменів високої кваліфікації: навчальний посібник. Вінниця: «Планер», 2007. 273 с.

Линець М. М. Принципи підготовки спортсменів : лекція з навчальної дисципліни «Загальна теорія підготовки спортсменів» для студентів 3 курсу ФФКіС та 4 курсу ФПтаЗО. Львів, 2018. 7 с.

Ніколаєнко В. В. Педагогічна технологія управління багаторічним процесом формування техніко-тактичної майстерності футболістів. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (Фізична культура і спорт): зб. наук. пр. Вип. 6 (49). К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. С. 98–112.

Пономаренко П. А. Вчись бачити поле. Донецьк: «Лебедь», 1994. 112 с.

Програма комплексного розвитку на 2016/2018 н.р. Через професійну компетентність – до успіху / Комунальний заклад Київської обласної ради «Київський обласний ліцей-інтернат фізичної культури і спорту». Біла Церква, 2016. 38 с.

Профорієнтаційна робота. ЗЗСО «Корецький ліцей»: вебсайт. URL: http://www.korets-school3.rv.sch.in.ua/zhittya_shkoli/proforiyentacijna_robota/?prnt=prnt (дата звернення: 11.11.2023).

Сітнікова Н. С. Система розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні та його значення для соціального зростання держави. Держава та регіони. Сер. : Державне управління. 2013. № 1. С. 100–105. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drdu_2013_1_20 (дата звернення: 11.11.2023).

Футбол: навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву та шкіл вищої спортивної майстерності / Авраменко В. Г., Гончаренко В. І., Джус О. М. та ін. К.: Науково-методичний комітет ФФУ, 2003. 106 с.

Michels R. Team Building: The Road to Success. Cardinal Publishing Group, 2001. 298 c.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-21